Piękne tereny naszej okolicy.

Obozy harcerskie.

Co roku w okresie letnim wyjeżdżamy na obozy harcerskie. Śpimy w namiotach , paintball, strzelanie z łuku, zajęcia linowe, ścianka wspinaczkowa, nauka pierwszej pomocy, strzelanie z wiatrówki, samoobrona, terenoznawstwo, zajęcia z survivalu, gry terenowe, nocna gra terenowa, ogniska, kąpielisko, taktyka, zajęcia sportowe, podchody, znaki patrolowe, zaprawa poranna, musztra.

Spływy kajakowe.

Kajakarstwo jest formą rekreacji dostępną praktycznie dla każdego. Typowy jednodniowy rekreacyjny spływ to kilka godzin bezpośredniego obcowania z przyrodą, połączony z lekkim wysiłkiem fizycznym i możliwością odpoczynku na piaszczystej plaży, czy popływania w rzece - to naprawdę potrafi odprężyć

Biegi terenowe.

Bieg harcerski jest formą pracy, polegającą na tym, że harcerze, pojedynczo lub grupami (zastęp, patrol) pokonują pewną trasę w terenie i wykonują pewne zadania na punktach kontrolnych - przeszkodach, lub pomiędzy nimi. Trasa biegu może być wyznaczona lub nie. W drugim przypadku harcerze muszą sami, według podanego klucza (mapa, opis, szyfr) odnaleźć właściwe punkty kontrolne.

Wyjazdy zagraniczne.

Witamy na stronie Skautingu Jurajskiego.

Skauting nie jest wy­myślo­ny dla waszej uciechy, ale wiele wymaga. Nie za­bieraj­cie się do skautin­gu dla­tego tyl­ko, że się wam po­doba, lecz aby wpra­wiać się do służby dla swo­jego kra­ju. Wte­dy po­siądziecie ducha pat­riotyz­mu, który każdy chłopiec wi­nien po­siadać, jeśli ma być godzien spożywa­nia chleba.

Robert Baden Powell

W oparciu o Tempera & WordPress.